Energie besparen levert niet alleen geld en comfortwinst op, maar is ook goed voor het klimaat. Essentieel is het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Op deze pagina leggen we uit hoe we de CO2 -besparing berekenen en hoe we een Kg CO2 omzetten in bomen en autokilometers. 

Het berekenen van CO2-reductie

De CO2-reductie bepalen we aan de hand van de energiebesparing. Voor elke KWh (grijze) elektriciteit rekenen we 0,56 Kg CO2 en voor elke m3 gas rekenen we 1,78 Kg CO2.  Ben je aangesloten op en warmtenet dan rekenen 87.7 Kg CO2 per GJoues warmte. Voor propaan geldt 1.53Kg CO2 per liter en voor huisbrandolie 3.10 Kg CO2 per liter. Dit zijn vastgestelde kengetallen.

 

energieneutraal-susteen-acties-energie-besparen-uitvoering-van-plan

Omrekenen

CO2-reductie uitgedrukt in kilogrammen is vrij abstract. Daarom drukken wij de reductie ook uit in bomen en autokilometers. Dat zijn eenheden waarbij je misschien wel een voorstelling heeft.

 

van kilogram naar bomen

Een boom legt tijdens zijn groei koolstof (C) vast in het hout van stam, takken en wortels. Deze koolstof neemt de boom op uit de CO2 in de lucht. De zuurstof (O2) komt weer vrij in de lucht. Gemiddeld legt een boom per jaar 24 KG CO2 vast. Dit getal is een gemiddelde. Het verschilt per boomsoort en locatie. 24 Kg is een algemeen aanvaard gemiddelde. We sluiten bijvoorbeeld aan bij berekeningen van het IPCC.

Omrekenen

CO2-reductie uitgedrukt in kilogrammen is vrij abstract. Daarom drukken wij de reductie ook uit in bomen en autokilometers. Dat zijn eenheden waarbij u misschien wel een voorstelling heeft.

van kilogram naar bomen

Een boom legt tijdens zijn groei koolstof (C) vast in het hout van stam, takken en wortels. Deze koolstof neemt de boom op uit de CO2 in de lucht. De zuurstof (O2) komt weer vrij in de lucht. Gemiddeld legt een boom per jaar 24 KG CO2 vast. Dit getal is een gemiddelde. Het verschilt per boomsoort en locatie. 24 Kg is een algemeen aanvaard gemiddelde. We sluiten bijvoorbeeld aan bij berekeningen van het IPCC.

 

en naar autokilometers

Een gemiddelde auto stoot per gereden kilometer 106 gram CO2 uit. Ook dit verschilt natuurlijk sterk per auto. Maar gemiddeld staat elke kilogram CO2 die u bespaart, gelijk met 9,4 autokilometers. Bespaar je bijvoorbeeld met de maatregelen uit jouw advies 2300 Kg CO2, dan komt dit overeen met 21.698 verreden autokilometers.