Iedereen die zonnepanelen aanschaft, krijgt te maken met de salderingsregeling. Salderen is de methode waarop de door u opgewekte en gebruikte energie wordt afgerekend met het energiebedrijf. Deze afspraken bepalen voor een groot deel het financiële rendement van uw installatie. Niet onbelangrijk dus. Hoe werkt de salderingsregeling en wat verandert er per 2025? In dit artikel leggen we het uit.

Leveren en gebruiken van elektriciteit


Als uw installatie op een bepaald moment meer opwekt dan dat u op datzelfde moment gebruikt, gaat deze energie niet verloren, maar levert u deze energie aan het elektriciteitsnet. Op deze manier kan iemand anders gebruik maken van de door u opgewekte energie. Als u aan het elektriciteitsnet gaat leveren, gaat uw energiemeter in uw meterkast als het ware achteruitlopen. Er zijn ook momenten waarop u meer verbruikt dan opwekt. Op dat moment loopt de meter vooruit en koopt u energie van het energiebedrijf.

Eén keer per jaar wordt de stand opgenomen en u betaalt het verschil bij (als u meer gebruikt heeft dan geleverd) of u krijgt van uw energiemaatschappij een prijs voor de energie die u meer geleverd heeft dan dat u heeft gebruikt.

Sommige meters lopen ook echt achteruit, andere kunnen dat niet. Deze laatste meters houden de door u opgewekte en geleverde energie apart bij en één keer per jaar worden beide getallen met elkaar verrekend. De uitkomst van beide methodieken is gelijk.

collectieve-inkoopacties-partners-zakelijk-susteen-verduurzamen

Salderen is tegen elkaar wegstrepen


Omdat in beide gevallen opwekking en gebruik van energie tegen elkaar wordt weggestreept, is de prijs van geleverde en afgenomen energie dus hetzelfde. U verkoopt als het ware elektriciteit aan het energiebedrijf voor hetzelfde bedrag als dat u betaalt als u energie koopt van het elektriciteitsbedrijf. Aan het eind van het jaar kijkt men naar de per saldo afgenomen of geleverde hoeveelheid energie en deze wordt afgerekend. Omdat er gekeken wordt naar het saldo ( = dat wat er overblijft na het tegen elkaar wegstrepen) van koop en verkoop, wordt deze methode salderen genoemd. Levert u in een jaar meer dan u in een jaar gebruikt, dan krijgt u voor deze extra energie een terugleververgoeding. Deze prijs is per elektriciteitsleverancier verschillend maar ligt ergens rond de 7 cent per kWh. Veel minder dus dan de energieprijs die geldt bij het wegstrepen.

Zonnepanelen zijn dus vooral gunstig om uw eigen gebruik mee op te wekken, u verrekent per slot van rekening tegen de energieprijs van 22,5 cent. Voor al het extra opgewekte krijgt u gemiddeld 7 cent.

energieneutraal-susteen-acties-energie-besparen-plan-ontvangen-warmtepompadvies

Waarom wordt de salderingsregeling vervangen?


De elektriciteitsprijs van meer dan 50 cent/kWh bestaat voor een groot deel uit belasting en transportkosten. Met de salderingsregeling verkoopt u (tot aan het niveau van uw eigen gebruik) elektriciteit aan het elektriciteitsbedrijf voor dezelfde prijs als dat u koopt. Daarmee brengt u als het ware belasting in rekening. Ook betaalt u voor de energie die valt onder de salderingsregeling geen transportkosten terwijl er feitelijk twee keer transport plaatsvindt.

Bovendien is het elektriciteitsnet overbelast en en door de hoge elektriciteitsprijs is fiscale stimulering niet meer nodig. De salderingsregeling is om deze redenen al jaren onderwerp van politiek debat.

 Minister Wiebes heeft in 2020 de knoop doorgehakt en een nieuwe regeling bekendgemaakt. De salderingsregeling wordt langzaam afgebouwd en vervangen door een terugleververgoeding. Door de kabinetscrisis is het wetsvoorstel lang controversieel geweest. Minister Jetten heeft in 2022 besloten het wetsvoorstel in 2025 te laten ingaan. Met de eerste stap wil Jetten de verloren gegane jaren compenseren. Daarna wordt het schema van Wiebes gevolgd.

De Tweede Kamer heeft nog niet ingestemd met het voorstel.

Nieuwe salderingsregeling


De huidige salderingsregeling blijft geldig tot 2025. Vanaf 1 januari 2025 mag u niet meer alle geleverde stroom en gekochte stroom volledig tegen elkaar wegstrepen zoals nu het geval is. Elk jaar wordt het salderen met 11 % teruggebracht en vervangen door de terugleververgoeding. In 2031 is er dan geen sprake meer van salderen en krijgt u voor alle geleverde stroom een terugleververgoeding. De hoogte hiervan is nog niet vastgesteld, maar de minister spreekt van een ‘redelijke vergoeding’. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die zegt dat de terugverdientijd van zonnepanelen in ieder geval niet mag verslechteren.

2022202320242025202620272028202920302031
Te salderen percentage in oorspronkelijke wetsvoorstel100 91827364554637280
Te salderen percentage met 2 jaar uitstel1001001006464554637280

Veel zal afhangen van de minimale hoogte van de terugleververgoeding. Uiteindelijk zal de de prijs in de markt tot stand komen. Energieleveranciers gaan namelijk concurreren op dit punt om in de gunst van de zonnepanelenbezitter te komen. De minister is wel van plan om een minimumprijs vast te leggen.