Onze adviezen bevatten vaak meerdere maatregelen. Dat heeft gevolgen voor de berekening van terugverdientijden. Dat komt omdat maatregelen op elkaar inwerken. Op deze pagina leggen we uit hoe we daarmee omgaan.

Terugverdientijd van isolatiemaatregelen

Het is onmogelijk om een algemene terugverdientijd van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie te geven die altijd en overal geldt voor elk willekeurig huis in Nederland.

De terugverdientijd moet altijd per huis berekend worden. In een huis waarin de energie aan alle kanten weglekt, is de terugverdientijd nou eenmaal korter dan in een goed geïsoleerd huis. Er valt gewoon meer te besparen. Ditzelfde fenomeen speelt als we meer dan één maatregel adviseren. Ook dan zouden we eigenlijk twee berekeningen kunnen/moeten maken. Moeten we de besparing (en dus terugverdientijd) uitrekenen alsof de tweede maatregel wel of alsof deze niet wordt/is uitgevoerd. Dat is een lastige kwestie met beide voor- en nadelen.

energieneutraal-susteen-acties-energie-besparen-uitvoering-van-plan

Terugverdientijd hulpmiddel bij keuze maken

De besparing per maatregel weten, is vooral belangrijk als je wilt of moet kiezen. Dan is het handig om de effectiviteit van een afzonderlijke maatregel te weten. Om deze reden berekenen we de terugverdientijd van de afzonderlijke isolatiemaatregelen voor jouw huis. Dit zijn namelijk maatregelen waarin mensen nog wel eens willen/moeten kiezen. Wij berekenen daarom bij isolatiemaatregelen de besparing ten opzichte van de huidige situatie. We doen net alsof een bepaalde maatregel de enige is die wordt uitgevoerd. Op basis van deze aanname berekenen we de besparing en de terugverdientijd. Dit doen we voor alle geadviseerde isolatiemaatregelen afzonderlijk.

temperatuurmeter 40 graden

Terugverdientijd en vermogen van de warmtepomp


Bij de berekening van de terugverdientijd van de warmtepomp redeneren we precies andersom. Daarbij gaan we uit van de situatie waarbij de geadviseerde maatregelen juist wel zijn uitgevoerd. Het is namelijk onverstandig om geadviseerde isolatiemaatregelen te schrappen en wel te kiezen voor een warmtepomp. Eerst isoleren, daarna overstappen op een warmtepomp, is in bijna alle gevallen het devies.

Op basis van de aanname dat de isolatie wordt/is uitgevoerd, wordt ook het benodigd vermogen van de warmtepomp bepaald. Aan de hand van dit vermogen kunnen we berekenen hoeveel elektra nodig is om de warmtepomp te laten werken en hoeveel gas er nodig voor de eventuele bijstook. Deze kosten vergelijken we met de huidige energiekosten. Op basis hiervan wordt de besparing in euro’s berekend en kan de terugverdientijd worden vastgesteld.

Dubbeltelling voorkomen

Om te voorkomen dat we onszelf rijk rekenen door de besparing van de isolatiemaatregel(en) ook mee te tellen bij de besparing van de warmtepomp, trekken we eerst de besparing van de isolatiemaatregelen af van de volledige besparing en wijzen we het restant toe aan de warmtepomp. Op basis van deze methode berekenen we de terugverdientijd van de warmtepomp. Deze rekenmethode is licht in het voordeel van de isolatiemaatregelen en licht in het nadeel van de warmtepomp.

Als je (toch) kiest voor het schrappen van een geadviseerde isolatiemaatregel en wel voor een warmtepomp, dan is de warmtepomp weliswaar eerder terugverdiend, maar de terugverdientijd van het gehele pakket langer. Let in dit geval ook op het vermogen van de warmtepomp. Door het uitblijven van bepaalde isolatiemaatregelen, is de warmtevraag in je huis hoger en dat kan betekenen dat je een warmtepomp nodig heeft met een hoger vermogen. Deze warmtepompen zijn duurder en hebben dus een langere terugverdientijd.

Zonneboiler en zonnepanelen


Als de warmtepomp wordt gecombineerd wordt met zonneboiler, dan heeft dit ook invloed op de terugverdientijd. De warmte van de zonneboiler, hoeft niet door de warmtepomp opgewekt te worden. Wij berekenen in dit geval de totale terugverdientijd van de volledige installatie en niet van de afzonderlijke maatregelen.

De opbrengst van zonnepanelen heeft geen wisselwerking met andere maatregelen. Wel is het aantal geadviseerde panelen mogelijk mede bepaald door de elektriciteitsvraag van de warmtepomp.

collectieve-inkoopacties-partners-zakelijk-susteen-verduurzamen