Duurzaam succes: Nederland verdubbelt zonne-energie in 2022

In 2022 heeft Nederland een duurzaam jaar beleefd. De hoeveelheid zonne-energie is verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal uren dat de zon scheen en de hoeveelheid nieuwe zonnepanelen bij bewoners en organisatie hebben hieraan bijgedragen. De hoeveelheid hernieuwbare energie steeg met 20 procent en de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent.

De stijging van de hernieuwbare energie en de daling van de energie uit fossiele bronnen heeft ertoe geleid dat 40 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2022 uit hernieuwbare bronnen kwam. Dit is elektriciteit afkomstig van onder meer de zon, wind, biomassa of waterkracht. Het gaat in totaal om 47 miljard kWh. Dit is een stijging van 33 procent ten opzichte van 2021.

Meeste zonnepanelen van Europa

Het succes van de toename van hernieuwbare energie is te danken aan gunstige weersomstandigheden en de stijging van het aantal windmolens en zonnepanelen. In Nederland waren er in 2021 ongeveer 48 miljoen zonnepanelen. In 2022 zijn er ongeveer 10 miljoen panelen bijgekomen volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eén op de vier huishoudens wekt nu eigen zonnestroom op. Hiermee heeft Nederland naar verhouding de meeste zonnepanelen van Europa.

Windenergie

Het aandeel windenergie steeg met 17 procent door de bouw van meer windmolens. De hoeveelheid stroom uit biomassa daalde van ongeveer 10 procent in 2021 naar zo’n 9 procent in 2022. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 16 procent naar 47 miljard kWh. Dit is voor het eerst dat er net zoveel energie uit aardgas als uit hernieuwbare bronnen kwam.

Daling aardgasgebruik

Het succes van het verminderen van elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen, met name aardgas, komt gedeeltelijk door de hoge gasprijs en de oorlog in Oekraïne. Dit heeft geleid tot een daling van het aardgasgebruik voor het opwekken van elektriciteit. De productie van elektriciteit uit kolen bleef gelijk aan een jaar eerder met 16 miljard kWh. Het opheffen van het productiemaximum bij kolencentrales, sinds juni 2022, heeft hierbij een rol gespeeld.

zonnepanelen-zonne-energie-susteen-nieuws

Toekomst

Al met al was 2022 een duurzaam jaar voor Nederland, waarbij hernieuwbare energie een belangrijke rol speelde in de elektriciteitsproductie. Hopelijk zal Nederland in de toekomst blijven werken aan het vergroten van hernieuwbare energiebronnen en zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Laat u adviseren

Wilt u ook minder afhankelijk of onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen? Vraag dan een energieadvies aan bij Susteen. Ontdek onze adviezen en kies het advies dat het beste bij u past!

Onze adviezen

Bronnen

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud