Ook bij verhuur is energielabel verplicht

De meeste mensen weten wel dat sinds 1 januari van vorig jaar bij verkoop van een woning een energielabel verplicht is. Veel minder bekend is dat ook dit ook geldt bij nieuwe verhuur. Gaat u een woning huren, dan heeft u recht op een energielabel. De andere kant geldt ook: gaat u een woning verhuren, dan bent u verplicht een energielabel te overhandigen.

Energielabel verplicht bij verhuur

Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een digitaal afschrift van een geldig energielabel beschikbaar te stellen. Is er geen label aanwezig dan kan de huurder hier melding van doen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Na een melding vraagt de ILT de verhuurder om binnen 4 weken alsnog een energielabel te overleggen. Doet een verhuurder dit niet, dan volgt een dwangsom waarvan de hoogte per geval wordt bepaald, maar in ieder geval hoger is dan de kosten van een energielabel.

close-up scherm laptop, verplicht energielabel verhuur

Nieuw energielabel niet altijd nodig

Er is wel enige verwarring over de vraag welke energielabels geldig zijn. Het is namelijk niet zo dat er per se een nieuw label nodig is met een afgiftedatum na 1 januari 2021. Ook oudere labels, afgegeven tot 10 jaar terug, kunnen geldig zijn. Dat is het geval als het gaat om een zogenaamd definitief label. Voorlopige labels zijn niet geldig.

Verschil tussen een voorlopig en definitief energielabel

Een voorlopig label was een gratis label dat door de overheid in 2015 aan elke woning is toegekend op basis van grootte en bouwjaar. Het was niet meer dan een indicatie. Tot 1 januari 2021 kon dit voorlopige label worden omgezet in een definitief label via de zogenaamde VEL-methode (vereenvoudigd energielabel). Elk label dat met deze methode definitief is gemaakt, is tot 10 jaar na afgiftedatum geldig. Theoretisch kan met dus nog tot 31 december 2030 gebruik maken een oud definitief energielabel. Vanaf 1 januari 2021 is de VEL methode afgeschaft.

Uitzonderingen op het verplichte energielabel bij verhuur

De verplichting tot het overleggen van een energielabel geldt alleen voor de verhuur van hele woningen. Bij de verhuur van een losse (studenten)kamer is het energielabel dus niet verplicht.

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw. De prestatie wordt uitgedrukt in een letter, lopend van G (laagste score, zeer onzuinig) naar A (beste score, zeer zuinig). Nieuwbouwwoningen gaan zelfs nog een stapje verder en kunnen tot wel 4 plusjes krijgen boven op de letter A. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat een gebouw meer energie produceert dan gebruikt.

Wie geeft een energielabel af?

Het nieuwe energielabel kan alleen afgegeven worden door een gecertificeerd energieadviseur. Het label wordt vastgesteld aan de hand van 150 beoordelingscriteria die alleen via een huisbezoek kunnen worden beoordeeld door een expert.

Energielabel aanvragen

Susteen beschikt een breed netwerk van gecertificeerde adviseurs door heel Nederland. Zo is er altijd eentje wel één bij u in de buurt. Klik hier als u een energielabel wilt aanvragen.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud