Zonnepanelen per 1 februari verplicht bij ingrijpende renovatie

Vanaf 1 februari 2022 is het verplicht om bij een ingrijpende renovatie voorzieningen te treffen die minstens een vastgestelde hoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. Minister Ollongren heeft dit besluit laten publiceren in het Staasblad. Moties van de Kamer die aandrongen op vrijwilligheid zijn hiermee van tafel.

‘Renovatie is het moment om te verduurzamen’.

Minister Ollongren is van mening dat ingrijpende renovatie ‘hét moment bij uitstek is om slimme keuzes te maken ten aanzien van de energievoorziening. Over 30 jaar, ruim na 2050, dient de gebouwde omgeving in Nederland klimaatneutraal te zijn. Met deze richtlijn worden desinvesteringen voorkomen die niet passen bij een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050’, aldus de minister in de toelichting. Bovendien laten de richtlijnen, volgens de minister,  uitzonderingen ook helemaal niet toe.

stel met zonnepaneel in tuin

Uitwerking van de minimale eis

De hoogte van de minimale eis is vastgelegd in het bouwbesluit en is voor leken eigenlijk niet goed te bevatten (zie onderaan dit artikel). Het ministerie heeft daarom een rekentool ontwikkeld aan de hand waarvan voor elke woning kan worden vastgesteld wat de minimale eis is. In de praktijk zal het gaan neerkomen op de eis om een minimale hoeveelheid zonnepanelen te plaatsen. Hierbij moet u denken aan 7 zonnepanelen bij een tussenwoning van 110 vierkante meter.

Wanneer is er sprake van ingrijpende renovatie

Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten wanneer er sprake is van een ‘ingrijpende renovatie’ en wanneer niet. Er is sprake van een ingrijpende renovatie wanneer meer dan 25 procent van de oppervlakte van muren en dak wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Dat is bijvoorbeeld wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd.

Na-isolatie maatregelen, zoals spouwmuurisolatie, gelden niet als renovatie. Dit geldt ook voor na-isolatie van enkelsteensbuitenmuren aan binnen- of buitenkant, na-isolatie onder dakpannen of tegen het dakbeschot. Bij deze werkzaamheden heeft u dus niet te maken met de minimale eis.

Uitzonderingen

Verplichting klinkt natuurlijk streng of ambitieus. Het is maar net hoe je hier tegenaan kijkt. Maar feit is dat de de soep minder heet wordt gegeten dan dat hij wordt opgediend. Er gelden namelijk nogal wat uitzonderingen.  De belangrijkste op een rijtje:

  • Er worden alleen maatregelen verplicht die binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend.
  • De minimale eis geldt alleen als de verwarmingsinstallatie (of koeling) sowieso al deel uitmaakt van de renovatie. U wordt dus niet verplicht de installatie te veranderen als u dit niet van plan was. Alleen als u kiest voor verandering/aanpassing, dan geldt de minimale eis. Hiervan is sprake ook wanneer een derde of meer van de radiatoren wordt aangepakt.
  • Ook gebouwen die al een lage energievraag hebben zijn vrijgesteld van de verplichting om zonnepanelen te installeren.
  • Huizen die aantoonbaar binnen 3 jaar na de renovatie aangesloten worden op een warmtenet zijn uitgezonderd van de minimale eis.
  • Als het door het door ‘locatiegebonden omstandigheden’ of ‘technische belemmeringen’ onmogelijk is om aan de eis te voldoen, geldt geen verplichting

Minimale eis

Voor de liefhebbers:  De minimale eis zoals die in het bouwbesluit is vastgelegd, luidt:

30 x (Aroof / Ag;tot) kWh/m2.jr, bepaald volgens NTA 8800, waarbij Aroof / Ag;tot ten hoogste 1,0

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud