‘Blijf zonnepanelen ‘meetellen’ voor energielabel’

Nederland gaat bij de Europese Commissie vragen stellen over het plan om zonnepanelen niet langer mee te tellen bij het vaststellen van energielabel voor gebouwen. De Commissie maakte afgelopen kwartaal bekend de vaststellingmethodiek te willen aanpassen.

Energiegebruik of fossiel energiegebruik?

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting is geen voorstander van deze aanpassing van energielabels. ‘De huidige labelklassenindeling in Nederland is gebaseerd op het primair fossiel energiegebruik’, antwoordt De Jonge op de vragen van D66. ‘De Europese Commissie stelt voor de labelletter te baseren op het primair energiegebruik. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel hernieuwbare energie van het gebouw niet langer wordt afgetrokken van het primair energiegebruik. Het positieve effect van bijvoorbeeld zonnepanelen zie je dan niet langer terug in de labelletter.”

vrouw leest tablet mbt energielabels

“Bij doorvoering zullen veel gebouwen in Nederland een andere energielabel krijgen. Dit brengt bovendien onduidelijkheid en administratieve kosten met zich mee”, aldus de Jonge.

Vragen aan Europese Commissie

De Jonge gaat vragen stellen aan de Europese Commissie over hun waardering van hernieuwbare energie bij de vaststelling van het energielabel. Ook betwist hij de noodzaak van harmonisatie van labelklassen in lidstaten. ‘Voorstel van het kabinet is om de labelletter te blijven koppelen aan het primair fossiel energiegebruik en de huidige klassenindeling te behouden”, schrijft de minister in het antwoord op Kamervragen.

Susteen pleit ook voor behoud van zonnepanelen in energielabel

Susteen directeur Frank Gerritsma steunt de Nederlandse opstelling. “Het effect van zonnepanelen uit het labelsystematiek halen is om twee redenen geen goed idee. Energiegebruik is, zolang je het fossielvrij opwekt, geen probleem. Dat is een goed uitgangspunt en dat zou je dus niet moeten loslaten”, aldus Gerritsma. “Bovendien stimuleer de aanschaf van zonnepanelen door het effect in het het energielabel te laten meetellen. Ook om die reden zou je de systematiek moeten handhaven.”

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud