Kolencentrales op volle toeren om gascrisis af te wenden

Minister Jetten voor Klimaat en Energie waarschuwt voor een dreigend gastekort. Om deze dreiging te voorkomen, mogen kolencentrales weer harder draaien. Jetten belooft met plannen te komen om de hiermee gepaard gaande extra CO2 uitstoot te compenseren.  

Kolencentrales weer op volle toeren

De gascrisis wordt veroorzaakt door het besluit van Rusland om geen gas meer te leveren aan Nederland. De gasopslag dreigt daarmee onder het minimumniveau te zakken voor de komende winter. Aanvullen van gasopslagen kan door de kolencentrales meer te laten produceren en daarmee gas te sparen. Hiermee wil de minister voorkomen in een alarmfase te komen. Eerder waren de kolencentrales aan banden gelegd vanwege klimaatdoelen.

kolencentrale

De afkondiging van de gascrisis houdt bovendien in dat gasbedrijven dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen met de overheid delen. Hierdoor kan het kabinet de gasmarkt nog strakker monitoren en eventueel aanvullende maatregelen nemen.

Klimaatdoelen niet gehaald in 2023 en 2024

Door de verhoogde inzet van kolencentrales, halen we de de Urgenda-doelen voor 2023 en 2024 waarschijnlijk niet, aldus Jetten maar: ‘het kabinet blijft gecommitteerd aan het behalen van de Urgenda-doelstellingen’. De kolencentrales zorgen volgens de minister voor zo’n 10 megaton extra CO2 uitstoot. ‘Deze dienen in de periode tot 2030 te compenseren, bij voorkeur door structurele maatregelen zoals door normering en beprijzing en met eventuele financiering vanuit het Klimaatfonds. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag het aanvullende pakket maatregelen.

 

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud