Energietransitie belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de komende bestuurstermijn wordt cruciaal voor de energietransitie. Op het gebied van woningen en energie staat er de komende jaren bijzonder veel op het spel. Hoe gaan we onze huizen verwarmen en hoe gaan we dat betalen? Met de stijgende energieprijzen is het thema actueler dan ooit.

Warmtevisie en verkiezingen

Traditioneel is de energietransitie geen thema bij gemeeteraadsverkiezingen. Maar door het klimaatakkoord, waarbij gemeenten een centrale rol spelen in de transitie, is dit veranderd. De energietransitie is een thema dat uw keuze mede kan bepalen. Daarbij zijn er twee vragen van belang. Wat de plannen zijn van de partijen zijn ten opzichte van de warmtevisie van de gemeente. De discussie over de aanleg van eventuele warmtenetten is bijvoorbeeld nog niet gestreden. Ook de mate waarin burgers financieel worden ondersteund bij de verduurzaming van hun huis, kan sterk verschillen per partij.  Wat vinden de partijen van plaatselijke subsidies bijvoorbeeld?

Energiearmoede

Een ander belangrijke vraag betreft de zogenaamd energiearmoede. Door de stijgende energieprijzen kunnen mensen in de problemen komen bij het betalen van de hun energierekening. Alle gemeenten hebben 150 miljoen euro ontvangen om mensen met lagere inkomens en slecht geïsoleerde huizen te helpen, met het verlagen of betalen van hun energierekening. Mensen met een kleine beurs worden hard geraakt door de sterk stijgende energieprijzen. Zij hebben de minste financiële ruimte om de stijging op te vangen en wonen vaak in de slechtst geïsoleerde huizen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld energiebesparende producten uitdelen, hier vouchers voor geven of energieadvies geven. Ook directe inkomenssteun behoort tot de mogelijkheden. Waarschijnlijk staat de gekozen aanpak nog niet in de verkiezingsprogramma’s en speelt deze aanpak ook geen rol in de plaatselijke stemwijzers. Maar in plaatselijke media en verkiezingsdebatten die de komende week overal plaatsvinden, zeker ook een onderwerp om op te letten.

Hier kunt u op letten bij het bepalen van uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen

Concreet aandachtpunten waarop u zou kunnen letten bij het bepalen van uw stem zijn bijvoorbeeld

  • Subsidies verstrekken aan huiseigenaren om hun woning te verduurzamen.
  • Extra duurzaamheidsfondsen opzetten voor huishoudens met lage inkomens, zodat ook zij kunnen verduurzamen.
  • Het budget van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede slim inzetten.
  • Duurzame energieopwekking stimuleren; denk aan zonnepanelen en windturbines.
  • Afspraken maken met woningcorporaties om hun sociale huurwoningen te verduurzamen.
  • Het eigen vastgoed – zoals het gemeentehuis, scholen en bibliotheken – verduurzamen.
  • Schoner personenvervoer stimuleren. Dit kan door meer fiets(snel)wegen aan te leggen, milieuzones in te stellen, laadpalen en gunstigere parkeervoorwaarden voor elektrische auto’s en deelauto’s in te richten.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud