Rijksdienst start innovatiecompetitie voor isolatie monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op zoek naar creatieve ideeën voor het isoleren van monumenten. Isoleren van monumenten vereist namelijk een speciale aanpak. Verduurzamen tast vaak het uiterlijk van een gebouw aan, terwijl we dit uit cultuurhistorische overwegingen juist willen behouden. Om aan dit dilemma te ontkomen, heeft de RCE een innovatiecompetitie uitgeschreven. Er is 800.000 euro beschikbaar voor de uitwerking van de meest kansrijke ideeën.

Innovatiecompetitie

De RCE heeft goede ervaringen met een innovatiecompetitie. Vorig jaar schreef de RCE een competitie uit voor de verwarming van monumenten. Dit leverde hele mooie innovatieve oplossingen op. Eén van de inzendingen betrof het idee om buitenunits van warmtepompen aan het zicht te onttrekken door de ze in te graven in de grond.  Een andere inzender bepleitte kademuren van grachten bij renovatie om te vormen tot energiefabriekjes. Aanliggende panden worden dan voorzien van warmte uit oppervlaktewater. De acht geselecteerde inzendingen kunt u bekijken op de site van de RCE.

De dienst schrijft nu een competitie uit voor isolatie van monumenten. Heel specifiek is de dienst op zoek naar oplossingen voor de isolatie van vensters, isolatie van gevels en isolatie van daken.

Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen duurzaamheidstechneuten, erfgoedexperts en ontwerpers, aldus de RCE, en die samenwerking ondersteunt de dienst met een specifieke SBIR. De SBIR is een competitie voor de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten of vernieuwingen van bestaande producten – in dit geval op het gebied van het isoleren van monumenten – met financiële ondersteuning van de rijksoverheid.

Aanmelding gestart

De looptijd van de opdracht is juli 2022 tot en met juli 2024. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de competitie uit. Meer over de SBIR-oproep is te lezen op de website van de RCE en over de procedure op de website van de RVO. Via de speciale site van de RVO kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een online informatiebijeenkomst.  Deze vindt plaats op  22 maart 2022 van 10.00 tot 11.30 uur.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud