Recordbedrag aan ISDE subsidie aangevraagd

Via de ISDE is vorige maand voor een recordbedrag aan subsidie aangevraagd. Consumenten en bedrijven vroegen in totaal 21,7 miljoen euro subsidie aan voor voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Dit is een record voor de maand mei. Blijft de aanvraag op dit niveau, dan is de subsidiepot voor het eind van het jaar leeg.  

Subsidiepot mogelijk leeg voor einde jaar

Dit jaar is er 228 miljoen euro ISDE subsidie beschikbaar. Met nog 7 maanden te gaan, zit er nog 132,6 miljoen euro in de pot. Als consumenten in de tweede helt van het jaar evenveel blijven aanvragen dan in de eerste 5 maanden, dan vragen zij in 2022 nog 180 miljoen euro subsidie aan en bedrijven 49 miljoen. Dat is 1 miljoen meer dan het beschikbare budget. Kijken we alleen naar het niveau van april/mei, dan dreigt een tekort van rond de 7 miljoen. Aanvragen die in december worden ingediend, kunnen dan niet eerder dan in januari in behandeling worden genomen. Het zou voor het eerst zijn, sinds de start van de regeling in 2016, dat het budget niet toereikend is.

close-up bankbiljetten

Wat is de ISDE subsidie?

De ISDE -subsidie is de landelijk subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. De regeling staat open voor zowel particulieren als bedrijven en bestaat sinds 2016. Het subsidiebedrag bedraagt 30% van de aankoopsom. De regeling kent geen maximumbedrag per aanvraag, waardoor de uitgekeerde bedragen behoorlijk kunnen oplopen. Het gemiddelde subsidiebedrag in mei 2022 bedroeg ruim 2600 euro.

U heeft recht op de subsidie, mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan helder beschreven op de site van de RVO. Er zijn bijvoorbeeld lijsten met alle apparaten die voor subsidie in aanmerking komen. Staat uw apparaat ertussen dan heeft u recht op subsidie. Staat het apparaat niet op de lijst dan heeft u geen recht. Installateurs kunnen u hierover informeren. Het aanvragen kost natuurlijk tijd, maar is niet moeilijk. Belangrijk is om facturen van de uitgevoerde maatregelen goed te bewaren. Eén van de voorwaarden is namelijk dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat er minimaal twee maatregelen moeten worden gerealiseerd. Deze voorwaarde vervalt per 2023. Vanaf volgend jaar kan er ook subsidie voor één maatregel worden aangevraagd (met terugwerkende kracht 2 april 2022). Helaas is de subsidie bij één maatregel wel verlaagd naar 15%. Het blijft dus ook vanaf volgend jaar aantrekkelijk om twee maatregelen te realiseren. Aanvragen van de subsidie doet u binnen een jaar nadat u de maatregelen heeft laten uitvoeren. Op de site van de RVO vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden.

 

 

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud