Nieuwe kabinet heeft forse ambities voor verduurzaming van de gebouwde omgeving

Vandaag is het nieuwe kabinet officieel geïnstalleerd. Op het gebied van de verduurzaming wacht dit kabinet een historisch grote opdracht. Dat geldt ook voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit zijn de plannen van het kabinet.

Verhuurverbod van slecht geïsoleerde woningen, warmtepomp wordt standaard

In het regeerakkoord zijn vooral ambities uitgesproken en algemene uitgangspunten geformuleerd. De komende tijd zal vooral moeten blijken of dit kabinet de eigen ambities ook echt kan waarmaken. Het kabinet zet fors in op isolatie van woningen. Woningen die slecht geïsoleerd zijn mogen bijvoorbeeld op termijn niet meer verhuurd worden en de hybride warmtepomp wordt de nieuwe standaard voor verwarming van huizen. Het kabinet gaat dit via normering afdwingen.

Concreet is er het volgende afgesproken op het gebied van woningverduurzaming

  • We gaan op basis van een programmatische aanpak – met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 – woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. We benaderen mensen actief, bundelen vraag en aanbod, beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.
  • Met normering en positieve prikkels bevorderen we dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er toegang toe.
  • De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.
  • Op wijkniveau zetten we, waar dat kosteneffectief kan, in op de realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.
  • Er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud