P-type en N-type zonnepanelen. Is het verschil belangrijk?

Steeds vaker zie je in productomschrijvingen van zonnepanelen de aanduiding ‘N-Type’ of ‘P-Type’. Wat betekent dit en is het belangrijk om er op te letten?

 

Positieve of negatieve lading

Om elektriciteit uit licht te maken, zit er in zonnepanelen een laag die bestaat uit zogenaamd halfgeleider-materiaal. Dat materiaal bestaat in het algemeen uit Silicium (Si) waaraan een klein beetje van een ander materiaal aan toegevoegd is. Afhankelijk van het type materiaal zorgt dit voor een positieve (P) of een negatieve (N) lading. Dit verklaart dus de aanduidig N-type of P-type.

Beide soorten kunnen uit licht stroom maken. En stroom is stroom. Er bestaat geen goede of slechte stroom. Maakt het dan uit om te werken met negatieve of positieve lading?

Van N-type, naar P-type en weer terug naar N-type

De allereerste zonnepanelen stammen uit 1954. Dit waren panelen van het zogenaamde N-type. Onder invloed van ruimtevaarttechniek schakelde men echter over naar P-type, aangezien dit type in de ruimte beter presteert. De zonnepanelen die wij momenteel gebruiken, zijn een spin-off van de panelen uit de ruimtevaart.

Maar op aarde is heeft het N-type eigenlijk meer voordelen. Alleen duurt het even voordat zo’n omschakeling plaatsvindt, omdat de voordelen relatief bescheiden zijn. Maar nu de markt steeds volwassener wordt, worden ook kleine voordelen steeds belangrijker. Langzaam schakelt de markt weer over naar N-type.

Voordelen van N-type

Het voornaamste voordeel van N-typepanelen is de lagere gevoeligheid voor LID, oftewel Light Induced Degradation. Dit betekent dat het rendement van zonnepanelen onder invloed van licht in de loop van jaren langzaam afneemt. Zonnecellen bestaand uit N-type silicium blijken veel minder last te hebben van LID dan zonnecellen gemaakt met P-type silicium. Het verschil kan een paar procent bedragen, wat over de levensduur van een zonnepaneel een significant verschil in energie-opbrengst betekent.

N-type zonnepanelen presteren daarnaast beter bij hogere temperatuur en bij bewolking dan P-type panelen. Deze prestaties vallen niet af te leiden uit het Wattpiekvermogen van een zonnepaneel. Het Wattpiek-vermogen wordt namelijk vastgesteld onder gestandaardiseerde omstandigheden. Dit wordt gedaan om panelen goed met elkaar te kunnen vergelijken, maar het zegt niet alles over de prestaties in de praktijk. Hoe het wattpiek vermogen van de panelen door buitentemperatuur en bewolking wordt beïnvloed, komt hierdoor niet tot uitdrukking. Hiervoor moet u kijken naar de thermische eigenschappen van het paneel.

N-type sterk in opkomst

N-type zonnecellen zijn dus iets beter dan P-type, maar toch vormen ze nu nog een minderheid op de markt. Dat komt door kosten: het is duurder en een beetje ingewikkelder om N-type zonnecellen te maken. De verwachting is dat N-type dominant gaat worden inde Nederlandse markt. De relatief hoge installatiekosten in Nederland en de beperkte dakruimte maakt het steeds belangrijker om te kiezen voor panelen die zowel op lange termijn beter presteren en minder last hebben van temepratuur en bewolking.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud