Roep om programma voor snelle energiebesparing

Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat we onze energievoorziening radicaal moeten verduurzamen: er is een klimaatcrisis, we zijn afhankelijk van gewelddadige dictators en de energierekening rijst de pan uit. Dit is hét moment om in actie te komen.  Daarom pleit een grote groep van organisaties voor een Programma Snelle Energiebesparing.

Snelle energiebesparing en overgang op duurzame energie is volgens de ondertekenaars de enige structurele weg vooruit: dit lost veel problemen tegelijk op.

‘Als we het samen doen, kan dit snel veel opleveren. Al onze organisaties hebben daar veel tips en oplossingen voor. Ook nu staan we klaar om mensen en bedrijven te helpen. Zo zijn er al miljarden kubieke meters gas te besparen door alleen ruimtes te verwarmen en verlichten waar ook mensen zijn. De thermostaat en de temperatuur van de cv-ketel kunnen omlaag, de verwarming en verlichting kunnen zuiniger worden ingeregeld.’, aldus de ondertekenaars.

susteen-home-energie-besparen-adviseur-duurzaamheid

Grote en kleine maatregelen programma energiebesparing

Tal van kleine ingrepen leveren direct een lager gasverbruik op: bijvoorbeeld de deurdranger, de tochtstrips en de brievenbusborstel. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en de industrie: pak bijvoorbeeld verwarmingsbuizen en hete leidingen goed in. Werk vrijdagen thuis zodat we reiskilometers uitsparen en de verwarming eerder uit kan. We kunnen nog veel olie besparen door het OV en de fiets te gebruiken, langzamer te rijden, de banden op spanning te hebben, elektrisch te rijden en auto’s te delen.

Wij zien dat de urgentie en de behoefte om ‘iets’ te doen nu zo groot is, dat veel mensen en bedrijven al aan de slag zijn. Gelukkig maar. Laten we dat samen nog veel sterker maken en elkaar helpen. Daarom bepleiten wij een Samenwerkingsprogramma Snelle Energiebesparing. Want iedereen kan bijdragen aan de vermindering van ons energieverbruik.

Vijf miljard kuub minder aardgas binnen één jaar

De ondertekenaars willen graag samen met de overheid alles uit de kast halen om nu ook echt de radicale verandering in gang te zetten die nodig is. Zij  pleiten voor de doelstelling om binnen één jaar ten minste vijf miljard kuub minder aardgas te gebruiken.

Het samenwerkingsprogramma bevat de volgende acties:

  • Start een actieve informatiecampagne met wekelijkse persconferenties waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is. Wat er gaat gebeuren en wie wat moet doen. En: wat kun je zelf doen, wat levert het op, wie kan je helpen?
  • Dwing rendabele investeringen in het bedrijfsleven en de industrie af. Alle energiebesparing die zich binnen vijf jaar terugverdient, moet verplicht worden doorgevoerd. Ga die wet zeer actief handhaven. Breid de wet bovendien uit naar meer bedrijven en instellingen en ook naar duurzame opwekking.
  • Geef als overheid het goede voorbeeld door zelf energie te besparen.  Vraag hetzelfde van leveranciers en organisaties die subsidie ontvangen.
  • Help mensen en bedrijven, ga de deuren en bedrijventerreinen langs. Investeer in energiecoaches, energieboxen en energiecoöperaties om mensen op weg te helpen. Organiseer collectieve acties, samen met buren of bedrijven. En investeer in menskracht en opleidingen!
  • Zorg dat alle subsidies maximaal toegankelijk zijn voor iedereen. Garandeer dat het budget voldoende is voor alle aanvragen. Maak regelingen zo toegankelijk mogelijk, bijvoorbeeld door ook één isolatiemaatregel te subsidiëren en voorfinanciering rentevrij te maken. Het is cruciaal om nu mensen met lage inkomens tegemoet te komen. Maak afspraken met woningcorporaties voor de snelst mogelijke acties voor huurders
  • Monitor de aanpak en het effect. Hoever zijn we op koers voor de doelstelling om vijf miljard kuub minder aardgas te gebruiken? Giet de acties in een plan, maak ze kwantitatief, volg de voortgang op alle terreinen, breng in kaart wat het tempo drukt, pak deze barrières aan en los ze op.

Ondertekenaars van het programma snelle energiebesparing

Het samenwerkingsprogramma krijgt volgens de deelnemers een ‘lichte, op actie gerichte structuur’. Wekelijks komen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden samen met een aantal creatieve en gemotiveerde deskundigen bij elkaar. Daarin vertellen ze over hun eigen acties, de resultaten en de barrières die ze tegenkomen. Samen worden oplossingen en nieuwe elementen bedacht. ‘We gaan door tot de doelstelling is bereikt.’

Het programma is ondertekend door tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook tal van deskundigen uit de wetenschappelijke hoek ondertekende het programma.
Kijk hier voor de lijst van ondertekenaars.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud