Susteen maakt uitvoering nationaal isolatieprogramma concreet

Gemeenten spelen een cruciale rol bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Susteen ontzorgt gemeenten met een concreet aanbod bij de uitvoering.

Nederland wil snel afscheid nemen van fossiele brandstoffen. De energieprijzen stijgen hard, fossiele brandstoffen zijn slecht voor het klimaat en het maakt ons afhankelijk van het buitenland. Energie besparen staat daarom weer hoog op de agenda; ook in de gebouwde omgeving. Het Rijk heeft het Nationaal Isolatieprogramma in het leven geroepen om snel en serieus werk te maken van woningisolatie.

Gemeenten staan voor gigantische opdracht

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. Omgerekend betekent dit dat er vanaf nu elke maand 25.000 woningen geïsoleerd moeten worden. Dat is een gigantische klus. Niet alleen vanwege het hoge aantal, maar ook vanwege het type woning dat het rijk voor ogen heeft. De focus van het NIP ligt namelijk op de woningen met de energielabels E, F en G.

vacuumglas-isolatie-susteen-glas-advies

Het betreft dus ook veelal de oudere niet gestandaardiseerde woningen in de centra van dorpen en steden. Dit bemoeilijkt een grootschalige wijkaanpak. Het zijn de gemeenten die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Susteen helpt gemeenten de kloof tussen ambitie en praktijk te overbruggen.

Actielijnen 1 en 4

In Het Nationaal Isolatieprogramma heeft Minister Jetten 5 zogenaamde ‘actielijnen’ benoemd die de doelstellingen dichterbij moeten brengen. Gemeenten krijgen vooral te maken met de actielijnen 1 en 4.

De ambitie van actielijn 1 is om ongeveer 750.000 koopwoningen via een ‘lokale aanpak samen met gemeenten’ te isoleren. Gemeenten kunnen hiervoor meerjarige plannen indienen, die aansluiten bij de transitievisies warmte en bewonersinitiatieven en die zich zoveel als mogelijk richten op het verbeteren van woningen met de slechtste labels.

Actielijn 4 richt zich op het verminderen van energiearmoede bij mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening omdat hun huizen slecht geïsoleerd zijn. Het gaat in deze lijn niet om grote investeringen maar om kleine maatregelen die mensen direct meer grip geeft op hun energierekening. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrippen, of de inzet van energiecoaches.

Vertaalslag nationaal isolatieprogramma naar de praktijk

De komende tijd zal een vertaalslag gemaakt moeten worden van deze ambities naar uitvoering in de praktijk. Met name het benodigde tempo en grootschaligheid combineren met maatwerk en oog voor bewoners is de uitdaging. Bewoners zijn door de hoge energieprijzen gemotiveerd om aan de slag te gaan. Het is nu vooral belangrijk om hun een concreet handelingsperspectief te bieden dat aansluit op hun wensen. Daarna moet het aanbod ook snel opgevolgd kunnen worden.

Susteen heeft hiervoor een concrete aanpak ontwikkeld. Wij organiseren al meer dan 12 jaar collectieve inkoopacties waarin we maatwerk en grootschaligheid succesvol combineren. Ook acties met het aanbieden van kleine maatregelen en energiecoaches hebben we succesvol uitgevoerd.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud