Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Met enige regelmaat schrikt Nederland op door brand in zonnepanelen. Vorige week nog bij een grote brand in een overslagbedrijf in Friesland. Hierdoor kan de indruk dat zonnepanelen brandgevaarlijk zijn. Het tegendeel is waar. Juist omdat ze zo veilig zijn, is er aandacht voor elk incident.

Kans op brand is uitzonderlijk klein

Iets is nieuws als het uitzonderlijk is. En brand in zonnepanelen is uitzonderlijk. Volgens onderzoek van TNO komt brand voor bij 0,014% van de installaties. Dat zijn 14 branden op honderdduizend installaties.

stel met zonnepaneel in tuin

Slechte verbindingen maken zonnepanelen brandgevaarlijk

Uit het onderzoek blijkt deze uitzonderlijke branden waarschijnlijk ontstaan in slechte elektrische verbindingen aan de gelijkstroom kant. Dat is het elektrische circuit tussen paneel en omvormer. Als er in dit elektrische circuit een verbinding niet goed is aangemaakt, dan ontstaat er op die plek extra weerstand. De stroom die langs die plek moet lopen, heeft meer moeite om erlangs te komen, waardoor deze opwarmt.

Als het een wisselstroomverbinding zou zijn, dan zou het gaan ‘knetteren’: er springen dan af en toe wat vonken over. Bij een gelijkstroomverbinding ontstaat echter een zogenaamde vlamboog: een constante stroom energie die de slechte verbinding steeds verder opwarmt totdat er onderdelen in de verbinding gaan smelten.

Het is daarom bij gelijkstroomcircuits van groot belang om de connectoren goed te monteren en in elkaar te schuiven. De kabels moeten op de juiste lengte zijn gestript, de connector moet goed op de kabel zijn vastgezet, er moeten bij elkaar passende connectoren worden gebruikt en de connectoren moeten voldoende ver in elkaar zijn geschoven. Als dat allemaal goed is gedaan, dan is de verbinding veilig en bestaat er geen risico op brand, ook niet na vele jaren.

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de aanleg van zonnepanelen letten daarom scherp op de kwaliteit van de verbindingen.

In-dak-systemen of hele grote oppervlaktes

Maar zelfs als een verbinding niet correct is uitgevoerd, is er bij een ‘normaal’ systeem weinig risico. De branden die door TNO zijn onderzocht, bleken vooral te gaan om in-dak-systemen. Bij dit type installaties liggen de panelen niet bovenop het dak, maar zijn ze in het dak verwerkt. De kabels die de panelen met elkaar verbinden, liggen daardoor direct op het dakbeschot, en eventueel isolatiemateriaal en folie. Daardoor kan een connector die heel warm wordt, in het slechtste geval in aanraking komen met brandbare delen, en zo voor brand zorgen. Deze systemen komen eigenlijk alleen voor in nieuwbouwprojecten.

Daarnaast kan op grote daken met heel veel aaneengesloten panelen de temperatuur onder de panelen, vanwege afnemende ventilatie te hoog oplopen en brand veroorzaken. Op woningen bestaat dit risico niet omdat de oppervlakten waar dit speelt, nooit gehaald worden.

Conclusie: De weinige branden ontstaan veelal in in-dak-systemen of op daken met een groot oppervlakte aan panelen zoals bij het opslagbedrijf in Friesland. Gewone zonnepanelen op daken van woningen zijn helemaal niet brandgevaarlijk.

Geen aanvullende regelgeving nodig 

Minister de Jonge heeft als antwoord op Kamervragen laten weten dat hij dan ook geen aanleiding ziet voor verder regelgeving. “De incidentele branden met zonnepanelen hebben voor zover bekend alleen geleid tot economische schade. Uit de jaarlijkse onderzoeken die het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid doet naar fatale (dodelijke) woningbranden, blijkt verder dat de brandoorzaak zelden ligt bij de elektrische installatie van de woning. Ik zie daarom geen aanleiding voor een wettelijke verplichte certificering voor elektrische installaties. Het is aan de markt om gebruik te maken van de bestaande vrijwillige certificering.”

 

 

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud