Energiebespaarlening maakt 100% financieren zonnepanelen mogelijk

Huizenbezitters en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds sinds 1 juni 2022 volledig inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Tot nu toe mochten ze hiervoor maximaal 75% van de leensom gebruiken. Het resterende deel moest worden geïnvesteerd in een andere energiebesparende maatregel. Dat is nu niet meer nodig. Door de aanpassing van deze maatregel wil het fonds verduurzaming voor eigenaar-bewoners en VvE’s verder vereenvoudigen en stimuleren.

”Steeds meer woningeigenaren zoeken aanvullende financiering voor zonnepanelen”

Zonnepanelen aanschaffen via de (VvE) Energiebespaarlening is een populaire maatregel voor woningen of appartementencomplexen die voldoende zijn geïsoleerd. Eigenaar-bewoners en VvE’s kunnen nu het volledige leenbedrag voor zonnepanelen gebruiken. Dat kan via het Warmtefonds tegen een aantrekkelijke rente en zonder verborgen kosten. Fondsmanager Frank Nivard: “Steeds meer woningeigenaren zoeken na isolatie alleen nog aanvullende financiering voor zonnepanelen. Dat kan nu bij het fonds, zonder aanvullende voorwaarden. Zo willen we de energietransitie voor de gebouwde omgeving nog laagdrempeliger maken en een stap verder brengen.”

Minimaal leenbedrag en looptijd aangepast

Om de toegankelijkheid verder te vergroten heeft het fonds ook het minimale leenbedrag verlaagd van 2.500 euro naar 1.000 euro. Daarnaast krijgen aanvragers meer vrijheid bij het kiezen van de looptijd van de lening. Eerder dit jaar werd al de bovengrens voor de leeftijd van een leningaanvrager opgeheven. De Energiebespaarlening is nu ook aan te vragen voor woningeigenaren van 75 jaar en ouder.

Energiebespaarlening ook voor mensen zonder leenruimte

Het Warmtefonds werkt verder om de komende maanden zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de verduurzaming van hun woning te financieren. Het fonds streeft ernaar om woningeigenaren met een laag inkomen vanaf dit najaar een lening tegen 0% rente aan te bieden. Daarnaast wil het fonds dan ook financiering voor woningeigenaren zonder leenruimte mogelijk maken. Binnen de zogenaamde wijkaanpakken van woningcorporaties en van gemeenten (waaronder de proeftuinen voor het Programma Aardgasvrije Wijken) bestaat die mogelijkheid al sinds juli 2021. Tot slot verwacht het fonds eind 2022 de VvE Energiebespaarlening ook open te stellen voor ‘kleine’ VvE’s met minder dan acht woonheden (de huidige ondergrens).

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud