Kabinet koerst op verruiming financiering woningverduurzaming

Het kabinet verruimt de mogelijkheden om geld te lenen voor woningverduurzaming. Meer mensen kunnen aanspraak gaan maken op de rentevrije energiebespaarhypotheek. Ook de voorwaarden van de  energiebespaarlening worden verder verruimd. Het kabinet probeert met deze maatregelen woningverduurzaming verder te stimuleren.

Energiebespaarhypotheek

Uit onderzoek van De Nederlandse Bank blijkt dat 17% van de woningeigenaren onvoldoende spaargeld heeft voor verduurzaming. Ook het afsluiten van een (tweede) hypotheek is voor hen geen optie. Het kabinet wil deze groep de zogenaamde energiebespaarhypotheek aanbieden. Ze bekijkt nu samen met het Nationaal Warmtefonds onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Een energiebespaarhypotheek kent een rente van 0%.

Deze lening is niet geheel nieuw. In de zogenaamde (aardgasvrije) wijkaanpak bestaat deze energiebespaarhypotheek al. Bewoners maken in deze pilots steeds vaker gebruik van deze lening, al is de omvang hiervan vooralsnog beperkt.

close-up bankbiljetten

Lenen wordt makkelijker

Het kabinet kijkt ook naar de mogelijkheden om de voorwaarden van de energiebespaarlening te verruimen. Zij wil het minimale leenbedrag verlagen van 2500 naar 1000 euro en ook de leeftijdgrens van 75 jaar komt te vervallen. Daarnaast staat verlenging van de voorgeschreven looptijden van de lening op het programma. Door de looptijden te verlengen, is het voor meer mensen haalbaar om geld te lenen zonder verhoging van hun maandlasten. Een langere looptijd verlaagt immers de maandelijkse lasten van de lening. De nieuwe looptijden stelt men vast aan de hand van de levensduur van de maatregel.

Aanvullende maatregelen

Het kabinet kijkt niet alleen naar de leenvoorwaarden. Gemeenten kunnen een deel van het geld dat zij ontvangen voor het nationaal isolatieprogramma inzetten om mensen te ondersteunen met financieel advies of hulp bieden bij een aanvraag voor het Nationaal Warmtefonds. Ook kleine VvE’s komen vanaf de tweede helft van 2022 ook in aanmerking voor financiering van het Nationaal Warmtefonds voor verduurzaming.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud