Natuurvriendelijk isoleren

Goed nieuws! Er is een manier gevonden waar de spouwmuren van woningen geïsoleerd kunnen worden zonder beschermde diersoorten onnodig te doden of verstoren. Wij zijn blij met deze nieuwe ontwikkeling! Het beschermen van dieren en het isoleren van woningen is beide erg belangrijk.

Natuurvriendelijk isoleren zonder dieren te schaden

Het isoleren van spouwmuren lag even stil doordat beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen die wonen in de spouw onnodig worden verstoord of gedood. Vanuit de Wet Natuurbescherming moet er daarom per woning een ecologisch onderzoek plaatsvinden. Woningisolatie en natuurbescherming zijn beide van groot belang en daarom werken de ministers samen aan een goede werkwijze van isoleren die voldoet aan de Wet natuurbescherming. Zo is ‘natuurvriendelijke isoleren’ ontstaan die het mogelijk maakt om de isolatiewerkzaamheden voort te zetten zonder dat er voor elke woning apart ecologisch onderzoek nodig is. Dit scheelt een hoop tijd en geld.

ontwikkelingen-natuurvriendelijk-isoleren-susteen

Soortenmanagementplannen

De nieuwe werkwijze ‘natuurvriendelijke isoleren’ is een tijdelijke oplossing. Om natuurbescherming bij isolatie op de middellange termijn te verbeteren, worden landelijke ‘Soortenmanagementplannen’ (SMP’s) gemaakt. Deze plannen laten zien welke beschermde soorten in de buurt leven, hoe ze behouden kunnen blijven en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. Gemeenten kunnen hiermee in één keer ecologisch onderzoek uitvoeren en maatregelen nemen om deze aanwezige soorten te beschermen. Dit zorgt ervoor dat het isoleren van spouwmuren sneller en goedkoper kan zonder de natuur of beschermde diersoorten te schaden. Voor deze regeling wordt dit jaar 44 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De verwachting is dat in november dit jaar een tweede ronde wordt geopend. Er zijn gemeentes die al een SMP hebben.

Wilt u isoleren?

Wilt u de spouwmuren van uw woning isoleren, zodat u aankomende winter comfortabel woont en uw energierekening verlaagt? Dat kan met een organisatie die werkt volgens de principes van het keurmerk ‘natuurvriendelijk isoleren’. Susteen werkt met uitvoerende partijen die de principes van dit keurmerk kennen en hier ook naar handelen. De offertes die u van ons ontvangt zijn dus van bedrijven die aan dit keurmerk voldoen. Daarnaast is het raadzaam om bij de gemeente of provincie te informeren of zij al een SMP heeft voor de buurt. Hierin staat onder andere informatie over eventuele alternatieve verblijfplaatsen voor de dieren. Susteen kent de SMP’s per gemeente en zal deze informatie meenemen in het energieadvies.

Als u meer wilt weten over hoe Susteen u kan helpen bij het natuurlijkvriendelijk isoleren van uw woning, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via onderstaande knop.

Neem contact op

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud