Natuurvriendelijk isoleren

Goed nieuws! Er is een manier gevonden waar de spouwmuren van woningen geïsoleerd kunnen worden zonder beschermde diersoorten onnodig te doden of verstoren. Wij zijn blij met deze nieuwe ontwikkeling! Het beschermen van dieren en het isoleren van woningen is beide erg belangrijk.

Natuurvriendelijk isoleren zonder dieren te schaden

Het isoleren van spouwmuren lag even stil doordat beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen die wonen in de spouw onnodig worden verstoord of gedood. Vanuit de Wet Natuurbescherming moet er daarom per woning een ecologisch onderzoek plaatsvinden. Woningisolatie en natuurbescherming zijn beide van groot belang en daarom werken de ministers samen aan een goede werkwijze van isoleren die voldoet aan de Wet natuurbescherming. Zo is ‘natuurvriendelijke isoleren’ ontstaan die het mogelijk maakt om de isolatiewerkzaamheden voort te zetten zonder dat er voor elke woning apart ecologisch onderzoek nodig is. Dit scheelt een hoop tijd en geld.

ontwikkelingen-natuurvriendelijk-isoleren-susteen

Soortenmanagementplannen

De nieuwe werkwijze ‘natuurvriendelijke isoleren’ is een tijdelijke oplossing. Om natuurbescherming bij isolatie op de middellange termijn te verbeteren, worden landelijke ‘Soortenmanagementplannen’ (SMP’s) gemaakt. Deze plannen laten zien welke beschermde soorten in de buurt leven, hoe ze behouden kunnen blijven en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. Gemeenten kunnen hiermee in één keer ecologisch onderzoek uitvoeren en maatregelen nemen om deze aanwezige soorten te beschermen. Dit zorgt ervoor dat het isoleren van spouwmuren sneller en goedkoper kan zonder de natuur of beschermde diersoorten te schaden. Voor deze regeling wordt dit jaar 44 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De verwachting is dat in november dit jaar een tweede ronde wordt geopend. Er zijn gemeentes die al een SMP hebben.

Wilt u isoleren?

Wilt u de spouwmuren van uw woning isoleren, zodat u aankomende winter comfortabel woont en uw energierekening verlaagt? Dat kan met een organisatie die werkt volgens de principes van het keurmerk ‘natuurvriendelijk isoleren’. Susteen werkt met uitvoerende partijen die de principes van dit keurmerk kennen en hier ook naar handelen. De offertes die u van ons ontvangt zijn dus van bedrijven die aan dit keurmerk voldoen. Daarnaast is het raadzaam om bij de gemeente of provincie te informeren of zij al een SMP heeft voor de buurt. Hierin staat onder andere informatie over eventuele alternatieve verblijfplaatsen voor de dieren. Susteen kent de SMP’s per gemeente en zal deze informatie meenemen in het energieadvies.

Twee fasen met natuurvrij isoleren

In de eerste fase wordt jouw huis volgens de natuurkalender uitgerust met kastjes en luikjes. Deze maatregelen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat beschermde diersoorten de mogelijkheid hebben om de spouw te verlaten en niet terug te keren. Hiervoor worden de luikjes geïnstalleerd. Verder is het van belang om een nieuwe leefruimte te creëren, waardoor we de dieren beschermen en tegelijkertijd nieuwe verblijfplaatsen creëren.

Op een later moment, volgens de natuurlijke kalender, wordt de tweede fase uitgevoerd. Hierbij wordt de spouwmuurisolatie van buitenaf aangebracht. Dit gebeurt door kleine gaatjes te boren op de kruispunten van de voegen, waar het isolatiemateriaal vervolgens ingeblazen wordt. Daarna worden de gaatjes weer netjes dichtgemaakt zodat ze niet opvallen.

natuurkalender spouwmuurisolatie

Natuurkalender

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dit kan via onderstaande knop. 

Contact

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud