Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie voor gemeenten

Groot isolatieprogramma NIP voor gemeenten

Alle Nederlandse gemeenten kunnen de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie aanvragen. Hiermee verbetert de gemeente slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen. Alleen gemeenten kunnen deze regeling aanvragen. De SpUk Lokale Aanpak Isolatie maakt deel uit van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), dat uit 4 actielijnen bestaat. De focus van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie ligt op actielijn 1, die als doel heeft om 750.000 woningen van eigenaar-bewoners te isoleren. Dit wordt gedaan met de hulp van gemeenten via een lokale aanpak.

Aanvraag rondes

Er zijn drie rondes waarin de gemeente deze SpUk kan aanvragen. In 2023 zijn er twee aanvraagperiodes voor de 1e ronde. Ten eerste van 1 maart tot 31 mei en ten tweede van 1 september tot 31 oktober. In 2024 en 2025 volgen de 2e en 3e ronde voor de lokale aanpak, waarin gaat het om nieuwe middelen.

Voorwaarden en budget

De voorwaarden van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie zijn:

Welke woningen?

U kunt de SpuK aanvragen om slecht geïsoleerde woningen te isoleren. Een slecht geïsoleerde woning is een woning met energielabel D, E, F of G. Is er geen geldig energielabel? Dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal 2 van de volgende delen niet of slecht zijn geïsoleerd:

 • de vloer en de bodem
 • de gevel, waaronder de spouwmuur
 • het dak en de zolder en vlieringvloer
 • de ramen en deuren

Andere voorwaarden

Om verder in aanmerking te komen voor deze regeling, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U isoleert het aantal slecht geïsoleerde woningen zoals u opgeeft bij uw subsidieaanvraag. U doet dit met energiebesparende isolatiemaatregelen en eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen.
 • Minimaal 80% van de slecht geïsoleerde woningen die u isoleert, heeft een lagere WOZ-waarde dan de gemiddelde WOZ-waarde in uw gemeente of is lager dan €429.300. U vindt de gemiddelde WOZ-waarde per gemeente in bijlage 1 van de regelingstekst in de Staatscourant publicatie.
 • Het bedrag dat u besteedt aan energiebesparende isolatiemaatregelen en energiezuinige ventilatiemaatregelen, is niet meer dan € 4.000 per woning. Er geldt geen maximum voor woningen van eigenaar-bewoners die in aanmerking komen voor een:
  • energietoeslag
  • schuldhulpverlening
  • schuldsanering of die in een schuldsanering zitten
 • De maatregelen waarvoor u deze regeling aanvraagt, worden na 1 januari 2023 uitgevoerd.
 • De maatregelen waarvoor u deze regeling aanvraagt, zijn uiterlijk uitgevoerd op 31 december 2026. In uitzonderlijke gevallen kan maximaal 2 keer uitstel worden verleend van maximaal één jaar.
 • De slecht geïsoleerde woning is eigendom van een eigenaar-bewoner. Of de woning is eigendom van een lid van een Vereniging van Eigenaar (VvE), wooncoöperatie of woonvereniging. Ten minste één woning in het gebouw moet eigendom zijn van een eigenaar-bewoner (gemengde verenigingen).
 • Zolang u het isolatieprogramma uitvoert, uiterlijk tot 31 december 2026, moet u 2 keer per jaar een voortgangsrapportage indienen. U krijgt van ons automatisch bericht wanneer u dit moet doen.
 • U vraagt als gemeente zelf de SpUK aan. Werkt u samen met andere gemeenten? Ook dan vraagt iedere gemeente zelf de SpUK aan. U mag wel hetzelfde plan van aanpak aanleveren.

Het totale budget van 2023 is € 206.625.000. Dit budget is verdeeld over 2 periodes:

 • 1 maart tot 31 mei 2023
 • 1 september tot 31 oktober 2023

Per woning kan u € 1.460 aanvragen.

Budget per gemeente

Per gemeente is een budget beschikbaar. Dit bedrag is vastgesteld op basis van:

 • het aantal slecht geïsoleerde woningen in de gemeente
 • inkomens met het risico op energiearmoede binnen de gemeente

Hoeveel u maximaal kunt aanvragen per gemeente vindt u in bijlage 1 van de regelingstekst in de Staatscourant Publicatie. Als gemeente kiest u zelf of u een aanvraag indient in de 1e of 2e periode van 2023. U mag uw aanvraag ook opsplitsen, en 2 aanvragen indienen. Ook bepaalt u als gemeente zelf hoeveel budget u aanvraagt. Dit kan dus lager zijn dan het beschikbare budget voor uw gemeente. Vraagt u meer aan dan dat beschikbaar is? Dan zal het bedrag boven het beschikbare bedrag worden afgewezen.

Het budget is voor:

 • energiebesparende isolatiemaatregelen
 • eventueel samen met energiezuinige ventilatiemaatregelen
 • ondersteuning van eigenaar-bewoners of gemengde verenigingen
 • gemeentelijke uitvoeringskosten, zoals (de inhuur van) een projectleider of overheadkosten

De aanvraag

Bereid de aanvraag voor op de specifieke uitkering voor energiebesparende isolatiemaatregelen door een isolatieprogramma te maken, gericht op woningen met een lagere WOZ-waarde dan de gemiddelde waarde in de gemeente of lager dan €429.300. In het isolatieprogramma wordt benoemt hoe u de energiebesparende isolatiemaatregelen en ventilatiemaatregelen uitvoert worden, inclusief eventuele doe-het-zelf opties, welke ondersteuning de gemeente biedt aan woningeigenaren en welke werkzaamheden nodig zijn van de gemeente of andere partijen om het programma uit te voeren.

Na de aanvraag

Na het indienen van de aanvraag maakt de RVO binnen 8 weken een besluit, waarbij de RVO bij goedkeuring een voorschot van 100% uitkeert. Vervolgens moet de gemeente 2 keer per jaar een voortgangsrapportage indienen zolang de activiteiten in uitvoering zijn. Wanneer het project is afgerond, kan de gemeente een vaststelling aanvragen. Hiervoor moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd en het budget besteed zijn, Dit is uiterlijk op 31 december 2026.

verduurzamen-spuk-susteen

Meer weten?

Lees alles over de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie voor gemeenten via onderstaande knop.

Lees meer

Hulp nodig?

Gemeenten spelen een centrale rol in de energietransitie. Heeft u hulp nodig bij het verduurzamen van uw gemeente? Wij ontzorgen de gemeente én bewoners met een effectieve en bewezen aanpak die wij naadloos aansluiten op de warmtevisie. Bekijk waar Susteen mee kan helpen via onderstaande knop.

Hulp van Susteen

Bronnen

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud