Veertig procent van kantoren voldoet niet aan energielabelplicht

Vanaf 2023 geldt voor kantoren in Nederland energielabelplicht. Een kantoor moet minimaal energielabel C hebben. Veel kantoren voldoen niet aan deze eis. Vastgoedeigenaren doen er verstandig aan nu in actie te komen. Mocht het label tegenvallen, dan is er nog tijd om een pand te moderniseren. 

Al tien jaar bekend

Vastgoedeigenaren kunnen niet zeggen dat ze het niet wisten. Al in 2012 werd in het Bouwbesluit opgenomen dat energielabel C vanaf 1 januari 2023 de ondergrens zou worden voor bestaande kantoorgebouwen. Vorig jaar zomer stuurde Binnenlandse Zaken nog een informatiebrief uit, en later deze zomer kunnen ze nog een brief van de gemeente verwachten.

Toch is de realiteit hard: als het morgen 1 januari 2023 zou zijn, zou 40 procent van het Nederlandse kantoorvastgoed technisch gezien niet meer verhuurd mogen worden; 9 procent heeft label D of lager, 31 procent zelfs helemaal niets. Dat betekent dat ze niet voldoen aan minimumeisen van isolatie en zuinig energiegebruik.

Uitzonderingen energielabelplicht kantoren

De verplichting tot energielabel C of beter geldt voor alle kantoren vanaf 100 vierkante meter, al zijn er uitzonderingen. Dat betreft onder andere monumenten, religieuze gebouwen en kantoren die binnen twee jaar gesloopt of getransformeerd worden tot woning, en gebouwen die voor minder dan de helft gebruikt worden als kantoor. Wat overblijft, is naar schatting zo’n 60 miljoen vierkante meter kantoorruimte, waarvan dan 24 procent niet voldoet.

Eigenaars zonder correct label riskeren een dwangsom. In het uiterste geval kan een gemeente of provincie een kantoor zelfs helemaal sluiten.

Handhaving van energielabelplicht

Omdat de energielabels van alle panden in Nederland zijn te vinden in het landelijke register van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is direct duidelijk wie er wel en geen label heeft. Kantooreigenaren die hun zaakjes niet op orde hebben, staan dus op de radar van de gemeente of de omgevingsdienst – die namens de gemeente kan optreden. Die zal overigens niet gelijk boetes uitschrijven, laat een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten per mail weten. Ze zal eerst de eigenaar de kans geven „binnen een redelijke termijn” alsnog zijn energielabel op orde te maken. Doet die dat niet, dan volgen dwangsommen en in het uiterste geval een gebruiksverbod van het pand.

Hoe streng gemeenten de regels handhaven, hoe hoog hun dwangsommen zijn en wat een ‘redelijke’ termijn is, mogen ze in principe zelf bepalen. Om te voorkomen dat eigenaren van kantoren in bijvoorbeeld Amsterdam en Deventer straks op totaal verschillende manieren worden behandeld, legt Binnenlandse Zaken de laatste hand aan een handleiding voor gemeenten.

Nu is het moment voor aanvragen

Wilt u dwangsommen en boetes vermijden, neem dan vandaag nog contact op met Susteen. We maken het energielabel van uw bedrijfspand snel in orde. Mocht uw label niet voldoen aan de wettelijke minimumeisen, dan heeft u nog tijd om uw pand aan te pakken.

Delen via:

Delen via:

Gerelateerd bericht

Ga naar de inhoud